טל. 08-8677790


 
רישום-בית-משותף

רישום בית משותף


רישום בית משותף הינה פרוצדורה משפטית הכרוכה בהפעלת אנשי מקצוע שונים, טיפול בניירת מרובה, ייצוג דיירים רבים בבניין דירות מול רשויות שונות, שמטרתו להוביל לרישום הדירות בטאבו. תהליך כזה הינו מורכב ועשוי להמשך, לעיתים, אפילו שנים אחדות.

להלן חלק מהפעולות שצריך לבצע לצורך רישום בית משותף:
 
 • פרצלציה


  פרצלציה היא אחד הצעדים הראשונים לקראת ביצוע רישום בית משותף והיא נועדה לבצע חלוקה של המקרקעין לחלקות הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין של המדינה.
   
 • רישום בית משותף
 • ייחוד הערות אזהרה והערות


  במסגרת רישום הבית המשותף מתבצע ייחוד של הערות אזהרה לכל דירה ודירה בנפרד. כמו כן, מתבצע ייחוד הערות (למשל, בנוגע לחריגות בנייה הקיימות בדירה ספציפית בבניין).
 • רישום שיעבודים


  רישום שיעבודים וייחוד שיעבודים ומשכנתאות לכל דירה בנפרד.
 • גורמי מקצוע


  ביצוע מדידות בדירות על ידי מודד מוסמך והכנת תשריטים על ידי מהנדס ואדריכל הבניין לצורך הגשה ללשכת רישום המקרקעין.
   
 • תקנון בית משותף וזיקות הנאה


  כתיבת תקנון הבית המשותף על פי ההסכמות בין הדיירים והסכמי המכר של הדירות. התקנון קובע, למשל, את מדיניות תשלומי ועד הבית, השימוש ברכוש המשותף ואופן קבלת החלטות.

  כמו כן, כחלק מתהליך הרישום בטאבו מוסדרות זיקות ההנאה של גורמים שלישיים במקרקעין, כגון: זכויות מעבר בחצרות, זכויות מעבר לצורך חניה ועוד.
 • אישורי מס שבח והעירייה


  ריכוז אישורי רשויות מס שבח והעיריות בכל הנוגע לתשלומי מס שבח והיטלי השבחה. הגשת תשריטים לרשויות הפיקוח העירוני לצורך בדיקה ווידוא שבבניין אין חריגות בנייה המחייבות טיפול.

אם אתם חיים בבית משותף ומבקשים לבצע רישום של הדירות בטאבו,
צרו עמנו קשר בטל. 08-8677790