טל. 08-8677790


 
פינוי-בינוי

פינוי בינוי

משרדנו צבר ניסיון רב בייצוג דיירים בעת ניהול מו"מ וקשירת חוזי פינוי-בינוי עם קבלנים ו/או יזמים. חוזים אלו עוסקים בשני תחומים מרכזיים:

1. הבטחת זכויות הדיירים במהלך הבנייה
2. הבטחת זכויות הדיירים בסוף התהליך
 
 • הבטחת זכויות במהלך הבנייה


  בפרויקטים של פינוי-בינוי צריך להבטיח קורת גג חלופית לדיירים מעת מסירת דירתם הקיימת ולאורך בתקופת הבנייה. הסכמי ההתקשרות בין הדיירים לקבלנים אמורים להסדיר את סוגיית המגורים החלופיים, שעלולים להמשך לאורך זמן רב ולעיתים גם לחרוג מצפי הזמן לסיום הבנייה.

  ההסכם עם הקבלן יכלול תשלום דמי שכירות לאורך כל תקופת הבנייה ועד למסירת הדירה החדשה לידי הדיירים. המו"מ יתמקד בקבלת דמי שכירות המספיקים לשכירת דירה באותו סדר גודל של דירת המגורים הקיימת. כמו כן, הם יכללו הסדרה כספית ולעיתים אף לוגיסטית של העברת תכולת הדירה הקיימת לדירה החלופית ומהדירה החלופית לדירה החדשה.
   
 • פינוי-בינוי
 • הבטחת זכויות בדירה החדשה


  על מנת להבטיח כי הדיירים לא ינזקו כתוצאה מתהליך הפינוי-בינוי אנו מנהלים מו"מ מטעמם עם הקבלן/יזם במטרה:

  1. להבטיח שהדיירים יקבלו דירה חדשה במהירות המירבית, וברמה מיטבית, הן מבחינת גודל הדירה, מיקומה (כיוון וקומה) והן מבחינת המפרט הטכני וכל המתקנים המשותפים בבניין.
  2. להבטיח שהדיירים מוגנים באמצעות בטוחות כמו ערבויות בנקאיות ובטוחות אחרות, כך שבסוף הבנייה יקבלו לידיהם דירה חדשה.
  3. להבטיח שהדיירים יקבלו דירה חדשה גם במקרה שהקבלן יפשוט רגל או יברח מהארץ במהלך הפרויקט.

   
 • ייצוג משפטי בפרויקטים חדשים של פינוי בינוי