טל. 08-8677790


 
מיסוי-מקרקעין

מיסוי מקרקעין


כדאיותן של עסקאות נדל"ן תלויה לא פעם בתחשיבי מס ותכנונו. עסקאות נדל"ן מפגישות את הצדדים עם מספר רשויות מיסוי: מס שבח מקרקעין, הרשות המקומית והועדה המקומית לתכנון ובנייה.

רשויות מס שבח הן אלו שאחראיות לגביית מס שבח, מס רכישה (ומס רכוש), הרשות המקומית אחראית לגביית מיסים עירוניים (ארנונה) והועדה המקומית לתכנון ובנייה אחראית לגביית היטלי השבחה. נטל המס מתחלק בין הקונה למוכר, בהתאם למוסכם בחוזה ולהוראות הדין, כאשר כל אחד מהם נאלץ לדווח לרשות המס הרלוונטית, ליהנות מפטור ו/או לשלם את המס המוטל עליו.
 
 • מס רכישה


  מס רכישה מוטל על הקונה בעת רכישת דירה ו/או נדל"ן מסחרי כמו: חנות, בית קפה, משרד,קליניקה ועוד. כאשר מדובר ברכישת דירה אחוז המס משתנה ומדורג בהתאם לסכום הרכישה, ובהתאם לשאלה, האם מדובר בדירה יחידה או נוספת.
 • מס שבח


  מס שבח הינו מס המוטל על המוכר. השומה נגזרת מהפער בין שווי הנכס בזמן שנקנה או נבנה לשוויו בשעת המכירה. במקרים מסויימים קיים פטור ממס, ובמקרים אחרים ישנו חיוב, כאשר לעיתים החיוב יחושב על פי חישוב לינארי (בהתאם לתקופה בה הוחזק הנכס על ידי המוכר). החוק מגדיר וקובע את הכללים לתשלום המס על פי סוג הנכס (דירת מגורים או נדל"ן מסחרי), ההשקעות שביצע המוכר בנכס, ההוצאות שהיו לו בגין רכישת ומכירת הנכס, הצדדים המעורבים בעסקה (האם המוכר הינו אדם פרטי, קבלן, בעל עסק, חברה בע"מ), נכסים נוספים שיש ברשות המוכר, עסקאות נדל"ן אחרות שבוצעו על ידו, המועדים בהם בוצעו עסקאות אלו, המצב המשפחתי שלו ועוד.

  משרדנו מבצע הערכות מוקדמות וחישובי מיסי מקרקעין, מספק ייעוץ משפטי לקראת ביצוע עסקאות במקרקעין, ומלווה את הצדדים בחישוב השומות והדיווח לרשויות המס השונות.

  המשרד מטפל במצבים המחייבים דיווח מיוחד כמו במקרה של אדם המוכר דירת יחיד וקונה אחרת במקומה. (כדי שיהיה ברור שמדובר בהחלפה)

  אנו מחשבים את המס עבור לקוחותינו ומספקים להם את המידע הרלוונטי לצורך תכנון מס נבון, שימוש בהטבות המגיעות לקבוצות אוכלוסין מסויימות כגון: עולים חדשים, נכים, משפחות שכולות, ניצולי שואה ועוד.
 • חישוב מס שבח


  על פי החוק נדרש מוכר הנכס לערוך שומה עצמית מפורטת הכוללת את הנתונים הבאים:
   
  • תאריך המכירה וסכום המכירה
  • תאריך הקנייה וסכום הקנייה
  • פירוט ההשקעות שבוצעו בנכס במהלך השנים - יש להמציא אסמכתאות (סכומים ותאריכים)
  • הוצאות שהיו למוכר לצורך רכישת הנכס, שיווקו ומכירתו

  כאשר הנכס הוא דירה, יש לדווח לרשויות המס אם מדובר בדירה יחידה ולבצע שומה לינארית על התקופה שמיום 1.1.2014.
 • היטל השבחה


  בעוד מס שבח מקרקעין נגזר מעליית ערך המקרקעין בשוק החופשי, הרי שהיטלי השבחה הם פונקציה של שבח שנוצר כתוצאה משינוי זכויות הבנייה ממועד רכישת הנכס או קבלת הבעלות עליו בדרך אחרת ועד למועד המכירה שלו.

  השבחה כתוצאה משינוי תב"ע, שינויי ייעוד קרקע, תוספת אחוזי בנייה וכד' - מחייבת תשלום של היטלי השבחה המתבצע באמצעות הרשות המוניציפלית כזרועה הארוכה של ועדת התכנון והבנייה המקומית.
 • אם אתם מעוניינים לקבל ייעוץ מקצועי בכל הנוגע למיסוי מקרקעין או לקבל ייצוג מקצועי ואמין מול רשויות המס, אתם מוזמנים לפנות אלינו בטל. 08-8677790