טל. 08-8677790


 
חוזים
מקרקעין

מעוניינים ליצור עמנו קשר?
אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם

חוזים - מכירה והשכרה של נדל"ן


משרדנו מלווה חברות, אנשי עסקים ופרטיים לצורך ניסוח חוזי מכירה ושכירות של נדל"ן. בין אם מדובר במכר או ברכש מגרשים, בתי דירות, חנויות, מפעלים ונכסים מסחריים אחרים, משרדים ובניינים שלמים, אנו מייצגים את בעל הנכס או את הקונה/שוכר הפוטנציאלי ולעיתים קרובות את שניהם.
 
 • הניסוח


  ניסוח חוזה מקרקעין נועד לשקף את ההסכמות בין הצדדים ולהביאן אל הכתב בצורה מסודרת וברורה. בשלב זה, אנו מעורבים בגיבוש ההסכמות, קידום המו"מ בין הצדדים, ומציאת פתרונות יצירתיים לדרישות העולות משני הצדדים, כדי להביאם ממקומות שנויים במחלוקת למקום של הסכמה ומפגש רצונות.
   
 • בדיקות מקדימות


  עו"ד יינון פריד - ניסוח חוזה משפטיכאשר על הפרק עומדת מכירתו של נכס מקרקעין, רמות הסיכון של הצדדים גבוהות, משום שמדובר בעסקאות עתירות ממון ושורת ההפסד עלולה להיות משמעותית, אם לא התבצעו בדיקות מקדימות, שבחנו נושאים משפטיים חשובים ומקדמיים לביצוע העסקה.

  לכן, בטרם ניגשים לניסוח החוזה, אנו בודקים סוגיות נרחבות שנועדו להעניק בטחון לשני הצדדים לקיום העסקה:
   
  •  שיעבודים על הנכס - האם הנכס נקי משעבודים או הערות של הבנק או גורם שלישי אחר
  • זכויות רשומות - על שם מי רשומות הזכויות בנכס
  • זהות החותם - האם הגורם המנהל מו"מ וחותם על ההסכם הוא בעל הזכויות או פועל מטעמו על פי דין
  • שימוש ברכוש משותף - כיצד מוסדרות הזכויות לשימוש/אי שימוש ברכוש המשותף
  • ועוד
 • בטחונות


  הן כשמדובר בחוזה שכירות והן כשמדובר בחוזה מכירה של נכס מקרקעין אנו דואגים לבטוחות כדי שכסף יעבור מצד לצד, או מיד ליד, בהתאם למסוכם בין הצדדים. הבטוחות נועדו להסדיר מראש מצבים שבהם אחד הצדדים לא עמד בהתחייבויותיו.
 • סנקציות


  אנו קובעים ביחד עם הצדדים את המנגנון לטיפול בהפרת ההסכם על ידי אחד הצדדים או שניהם, את התנאים המתירים שימוש בבטחונות ואת אופן וקצב השימוש בהם, וכמובן, סקנציות נוספות שאינן בהכרח קשורות לבטחונות כספיים.